Заповеди на Община Варна за изработване на ПУП - ПРЗ

Заповеди изработване на ПУП - ПРЗ

 

Заповед 223/07.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.06.2018 г.)

Заповед 222/07.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.06.2018 г.)

Заповед 220/07.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.06.2018 г.)

Заповед 219/07.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.06.2018 г.)

Заповед 218/07.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.06.2018 г.)

Заповед 217/07.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.06.2018 г.)

Заповед 209/21.05.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 21.05.2018 г.)

Заповед 208/21.05.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 21.05.2018 г.)

Заповед 207/21.05.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 21.05.2018 г.)

Заповед 206/21.05.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 21.05.2018 г.)

Заповед 205/21.05.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 21.05.2018 г.)

Заповед 189/03.05.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.05.2018 г.)

Заповед 188/03.05.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.05.2018 г.)

Заповед 180/30.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.04.2018 г.)

Заповед 179/30.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.04.2018 г.)

Заповед 178/30.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.04.2018 г.)

Заповед 177/30.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.04.2018 г.)

Заповед 176/30.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.04.2018 г.)

Заповед 175/30.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.04.2018 г.)

Заповед 172/26.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 26.04.2018 г.)

Заповед 171/26.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 26.04.2018 г.)

Заповед 170/26.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 26.04.2018 г.)

Заповед 161/26.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 26.04.2018 г.)

Заповед 154/20.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.04.2018 г.)

Заповед 153/20.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.04.2018 г.)

Заповед 152/20.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.04.2018 г.)

Заповед 151/20.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.04.2018 г.)

Заповед 150/20.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.04.2018 г.)

Заповед 149/20.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.04.2018 г.)

Заповед 144/20.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.04.2018 г.)

Заповед 141/20.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.04.2018 г.)

Заповед 138/12.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.04.2018 г.)

Заповед 137/12.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.04.2018 г.)

Заповед 136/12.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.04.2018 г.)

Заповед 135/12.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.04.2018 г.)

Заповед 130/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 129/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 128/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 127/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 126/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 125/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 124/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 123/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 122/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 121/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 120/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: