Заповеди на Община Варна за изработване на ПУП - ПРЗ

Заповеди изработване на ПУП - ПРЗ

 

Заповед 356/09.10.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 09.10.2017 г.)

Заповед 352/27.09.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.09.2017 г.)

Заповед 350/27.09.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.09.2017 г.)

Заповед 347/20.09.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.08.2017 г.)

Заповед 342/20.09.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.09.2017 г.)

Заповед 340/20.09.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.09.2017 г.)

Заповед 337/20.09.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.09.2017 г.)

Заповед 326/31.08.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.08.2017 г.)

Заповед 325/31.08.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.08.2017 г.)

Заповед 324/31.08.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.08.2017 г.)

Заповед 323/31.08.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.08.2017 г.)

Заповед 322/31.08.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.08.2017 г.)

Заповед 321/31.08.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.08.2017 г.)

Заповед 320/31.08.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.08.2017 г.)

Заповед 319/31.08.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.08.2017 г.)

Заповед 317/31.08.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.08.2017 г.)

Заповед 316/31.08.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.08.2017 г.)

Заповед 315/31.08.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.08.2017 г.)

Заповед 314/31.08.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.08.2017 г.)

Заповед 297/11.08.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 11.08.2017 г.)

Заповед 285/02.08.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.08.2017 г.)

Заповед 277/27.07.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.07.2017 г.)

Заповед 276/27.07.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.07.2017 г.)

Заповед 275/27.07.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.07.2017 г.)

Заповед 274/27.07.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.07.2017 г.)

Заповед 273/27.07.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.07.2017 г.)

Заповед 272/27.07.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.07.2017 г.)

Заповед 262/03.07.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.07.2017 г.)

Заповед 261/03.07.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.07.2017 г.)

Заповед 260/03.07.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.07.2017 г.)

Заповед 252/03.07.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.07.2017 г.)

Заповед 250/03.07.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

Заповед 248/03.07.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.07.2017 г.)

(публикувано на 03.07.2017 г.)

Заповед 245/30.06.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.06.2017 г.)

Заповед 241/30.06.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.06.2017 г.)

Заповед 221/27.06.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.06.2017 г.)

Заповед 219/27.06.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.06.2017 г.)

Заповед 216/27.06.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.06.2017 г.)

Заповед 215/27.06.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.06.2017 г.)

Заповед 213/27.06.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.06.2017 г.)

Заповед 212/27.06.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.06.2017 г.)

Заповед 211/27.06.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.06.2017 г.)

Заповед 210/27.06.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.06.2017 г.)

Заповед 209/27.06.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.06.2017 г.)

Заповед 208/27.06.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.06.2017 г.)

Заповед 197/12.06.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.06.2017 г.)

Заповед 184/22.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.05.2017 г.)

Заповед 183/22.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.05.2017 г.)

Заповед 182/22.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.05.2017 г.)

Заповед 170/19.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 19.05.2017 г.)

Заповед 169/19.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 19.05.2017 г.)

Заповед 168/19.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 19.05.2017 г.)

Заповед 167/19.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 19.05.2017 г.)

Заповед 166/19.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 19.05.2017 г.)

Заповед 165/19.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 19.05.2017 г.)

Заповед 164/19.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 19.05.2017 г.)

Заповед 163/19.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 19.05.2017 г.)

Заповед 162/19.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 19.05.2017 г.)

Заповед 161/19.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 19.05.2017 г.)

Заповед 151/12.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.05.2017 г.)

Заповед 150/12.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.05.2017 г.)

Заповед 149/12.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.05.2017 г.)

Заповед 148/12.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.05.2017 г.)

Заповед 146/12.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.05.2017 г.)

Заповед 145/12.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.05.2017 г.)

Заповед 144/12.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.05.2017 г.)

Заповед 143/12.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.05.2017 г.)

Заповед 138/12.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.05.2017 г.)

Заповед 137/11.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 11.05.2017 г.)

Заповед 129/02.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.05.2017 г.)

Заповед 127/02.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.05.2017 г.)

Заповед 126/02.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.05.2017 г.)

Заповед 125/02.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.05.2017 г.)

Заповед 124/02.05.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.05.2017 г.)

Заповед 122/27.04.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.04.2017 г.)

Заповед 121/27.04.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.04.2017 г.)

Заповед 119/27.04.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.04.2017 г.)

Заповед 106/07.04.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.04.2017 г.)

Заповед 105/07.04.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.04.2017 г.)

Заповед 103/07.04.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.04.2017 г.)

Заповед 102/31.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.03.2017 г.)

Заповед 101/31.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.03.2017 г.)

Заповед 100/31.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.03.2017 г.)

Заповед 099/31.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.03.2017 г.)

Заповед 098/31.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.03.2017 г.)

Заповед 096/31.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.03.2017 г.)

Заповед 095/31.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.03.2017 г.)

Заповед 093/31.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.03.2017 г.)

Заповед 092/31.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.03.2017 г.)

Заповед 091/31.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.03.2017 г.)

Заповед 090/31.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.03.2017 г.)

Заповед 085/27.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.03.2017 г.)

Заповед 084/27.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.03.2017 г.)

Заповед 083/27.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.03.2017 г.)

Заповед 079/10.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 10.03.2017 г.)

Заповед 067/10.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 10.03.2017 г.)

Заповед 066/10.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 10.03.2017 г.)

Заповед 065/10.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 10.03.2017 г.)

Заповед 064/10.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 10.03.2017 г.)

Заповед 062/09.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 09.03.2017 г.)

Заповед 060/06.03.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 06.03.2017 г.)

Заповед 058/22.02.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.02.2017 г.)

Заповед 057/22.02.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.02.2017 г.)

Заповед 054/22.02.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.02.2017 г.)

Заповед 053/22.02.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.02.2017 г.)

Заповед 041/17.02.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2017 г.)

Заповед 040/17.02.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2017 г.)

Заповед 039/17.02.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2017 г.)

Заповед 038/17.02.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2017 г.)

Заповед 037/17.02.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2017 г.)

Заповед 037-2/17.02.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2017 г.)

Заповед 034/17.02.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2017 г.)

Заповед 025/07.02.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.02.2017 г.)

Заповед 021/23.01.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.01.2017 г.)

Заповед 020/23.01.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.01.2017 г.)

Заповед 017/23.01.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.01.2017 г.)

Заповед 015/23.01.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.01.2017 г.)

Заповед 014/23.01.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.01.2017 г.)

Заповед 011/23.01.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.01.2017 г.)

Заповед 010/23.01.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.01.2017 г.)

Заповед 007/18.01.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 18.01.2017 г.)

Заповед 006/18.01.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 18.01.2017 г.)

Заповед 001/18.01.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 18.01.2017 г.)

Заповед 532/22.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.12.2016 г.)

Заповед 544/23.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.12.2016 г.)

Заповед 553/23.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.12.2016 г.)

Заповед 555/23.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.12.2016 г.)

Заповед 556/23.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.12.2016 г.)

Заповед 557/23.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.12.2016 г.)

Заповед 541/23.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.12.2016 г.)

Заповед 539/22.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.12.2016 г.)

Заповед 536/22.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.12.2016 г.)

Заповед 535/22.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.12.2016 г.)

Заповед 532/22.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.12.2016 г.)

Заповед 531/22.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.12.2016 г.)

Заповед 522/15.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.12.2016 г.)

Заповед 521/15.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.12.2016 г.)

Заповед 520/15.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.12.2016 г.)

Заповед 519/15.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.12.2016 г.)

Заповед 517/15.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.12.2016 г.)

Заповед 516/15.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.12.2016 г.)

Заповед 504/06.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 06.12.2016 г.)

Заповед 502/06.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 06.12.2016 г.)

Заповед 500/06.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 06.12.2016 г.)

Заповед 499/06.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 06.12.2016 г.)

Заповед 497/06.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 06.12.2016 г.)

Заповед 494/05.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.12.2016 г.)

Заповед 493/05.12.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.12.2016 г.)

Заповед 489/23.11.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.11.2016 г.)

Заповед 488/21.11.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 21.11.2016 г.)

Заповед 487/21.11.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 21.11.2016 г.)

Заповед 485/21.11.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 21.11.2016 г.)

Заповед 482/21.11.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 21.11.2016 г.)

Заповед 481/21.11.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 21.11.2016 г.)

Заповед 473/17.11.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.11.2016 г.)

Заповед 466/09.11.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 09.11.2016 г.)

Заповед 465/09.11.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 09.11.2016 г.)

Заповед 462/07.11.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.11.2016 г.)

Заповед 460/07.11.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.11.2016 г.)

Заповед 459/07.11.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.11.2016 г.)

Заповед 458/07.11.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.11.2016 г.)

Заповед 456/07.11.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.11.2016 г.)

Заповед 450/07.11.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.11.2016 г.)

Заповед 449/07.11.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.11.2016 г.)

Заповед 446/26.10.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 26.10.2016 г.)

Заповед 445/26.10.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 26.10.2016 г.)

Заповед 444/26.10.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 26.10.2016 г.)

Заповед 442/26.10.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 26.10.2016 г.)

Заповед 441/26.10.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 26.10.2016 г.)

Заповед 440/26.10.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 26.10.2016 г.)

Заповед 439/26.10.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 26.10.2016 г.)

Заповед 434/26.10.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 26.10.2016 г.)

Заповед 417/07.10.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.10.2016 г.)

Заповед 389/03.10.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.10.2016 г.)

Заповед 387/03.10.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.10.2016 г.)

Заповед 373/16.09.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 16.09.2016 г.)

Заповед 371/16.09.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 16.09.2016 г.)

Заповед 369/13.09.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 13.09.2016 г.)

Заповед 365/13.09.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 13.09.2016 г.)

Заповед 361/31.08.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 31.08.2016 г.)

Заповед 349/30.08.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.08.2016 г.)

Заповед 348/30.08.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.08.2016 г.)

Заповед 347/30.08.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.08.2016 г.)

Заповед 346/30.08.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.08.2016 г.)

Заповед 344/30.08.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.08.2016 г.)

Заповед 321/12.08.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.08.2016 г.)

Заповед 317/12.08.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.08.2016 г.)

Заповед 316/12.08.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.08.2016 г.)

Заповед 310/11.08.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 11.08.2016 г.)

Заповед 309/11.08.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 11.08.2016 г.)

Заповед 305/11.08.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 11.08.2016 г.)

Заповед 306/11.08.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 11.08.2016 г.)

Заповед 305/11.08.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 11.08.2016 г.)

Заповед 302/11.08.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 11.08.2016 г.)

Заповед 255/24.07.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 24.07.2016 г.)

Заповед 252/08.07.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.07.2016 г.)

Заповед 251/08.07.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.07.2016 г.)

Заповед 246/24.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 24.06.2016 г.)

Заповед 241/22.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2016 г.)

Заповед 236/22.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2016 г.)

Заповед 233/22.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2016 г.)

Заповед 232/22.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2016 г.)

Заповед 231/22.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2016 г.)

Заповед 230/22.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2016 г.)

Заповед 229/22.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2016 г.)

Заповед 227/22.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2016 г.)

Заповед 226/22.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2016 г.)

Заповед 225/22.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2016 г.)

Заповед 216/16.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 16.06.2016 г.)

Заповед 215/16.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 16.06.2016 г.)

Заповед 203/09.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 09.06.2016 г.)

Заповед 197/01.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 01.06.2016 г.)

Заповед 196/01.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 01.06.2016 г.)

Заповед 195/01.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 01.06.2016 г.)

Заповед 194/01.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 01.06.2016 г.)

Заповед 193/01.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 01.06.2016 г.)

Заповед 192/01.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 01.06.2016 г.)

Заповед 191/01.06.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 01.06.2016 г.)

Заповед 189/17.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.05.2016 г.)

Заповед 185/17.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.05.2016 г.)

Заповед 184/17.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.05.2016 г.)

Заповед 183/17.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.05.2016 г.)

Заповед 182/17.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.05.2016 г.)

Заповед 181/17.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.05.2016 г.)

Заповед 175/17.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.05.2016 г.)

Заповед 171/17.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.05.2016 г.)

Заповед 170/17.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.05.2016 г.)

Заповед 169/17.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.05.2016 г.)

Заповед 168/17.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.05.2016 г.)

Заповед 168/17.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.05.2016 г.)

Заповед 160/17.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.05.2016 г.)

Заповед 159/03.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.05.2016 г.)

Заповед 155/03.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.05.2016 г.)

Заповед 154/03.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.05.2016 г.)

Заповед 153/03.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.05.2016 г.)

Заповед 152/03.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.05.2016 г.)

Заповед 151/03.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.05.2016 г.)

Заповед 150/03.05.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.05.2016 г.)

Заповед 144/15.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.04.2016 г.)

Заповед 142/15.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.04.2016 г.)

Заповед 141/15.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.04.2016 г.)

Заповед 140/15.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.04.2016 г.)

Заповед 138/15.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.04.2016 г.)

Заповед 137/15.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.04.2016 г.)

Заповед 136/15.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.04.2016 г.)

Заповед 135/15.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.04.2016 г.)

Заповед 134/15.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.04.2016 г.)

Заповед 133/15.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.04.2016 г.)

Заповед 131/15.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.04.2016 г.)

Заповед 127/13.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 13.04.2016 г.)

Заповед 125/07.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.04.2016 г.)

Заповед 122/07.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.04.2016 г.)

Заповед 121/07.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.04.2016 г.)

Заповед 108/06.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 06.04.2016 г.)

Заповед 106/06.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 06.04.2016 г.)

Заповед 106/06.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 06.04.2016 г.)

Заповед 104/06.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 06.04.2016 г.)

Заповед 102/06.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 06.04.2016 г.)

Заповед 100/06.04.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 06.04.2016 г.)

Заповед 082/29.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 29.03.2016 г.)

Заповед 081/29.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 29.03.2016 г.)

Заповед 080/29.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 29.03.2016 г.)

Заповед 075/29.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 29.03.2016 г.)

Заповед 072/29.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 29.03.2016 г.)

Заповед 053/18.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 18.03.2016 г.)

Заповед 045/15.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.03.2016 г.)

Заповед 044/15.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.03.2016 г.)

Заповед 042/15.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.03.2016 г.)

Заповед 041/15.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.03.2016 г.)

Заповед 040/15.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.03.2016 г.)

Заповед 038/15.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.03.2016 г.)

Заповед 036/02.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.03.2016 г.)

Заповед 034/02.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.03.2016 г.)

Заповед 032/02.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.03.2016 г.)

Заповед 031/02.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.03.2016 г.)

Заповед 028/02.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.03.2016 г.)

Заповед 027/02.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.03.2016 г.)

Заповед 022/02.03.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.03.2016 г.)

Заповед 017/12.02.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.02.2016 г.)

Заповед 013/12.02.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.02.2016 г.)

Заповед 011/12.02.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.02.2016 г.)

Заповед 006/05.01.2016 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 652/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 650/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 649/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 648/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 647/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 646/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 645/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 641/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2015 г.)

Заповед 639/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 636/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 635/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 630/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 622/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 617/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 616/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 614/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 613/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 611/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 610/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 609/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 607/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 606/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 604/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 603/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 602/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 601/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 600/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 599/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 597/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2015 г.)

Заповед 595/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2015 г.)

Заповед 590/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2015 г.)

Заповед 587/21.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.01.2016 г.)

Заповед 583/02.12.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 13.11.2015 г.)

Заповед 579/13.11.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 13.11.2015 г.)

Заповед 575/13.11.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 13.11.2015 г.)

Заповед 573/13.11.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 13.11.2015 г.)

Заповед 571/13.11.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 13.11.2015 г.)

Заповед 552/13.11.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 13.11.2015 г.)

Заповед 539/12.10.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.10.2015 г.)

Заповед 538/12.10.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.10.2015 г.)

Заповед 537/12.10.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.10.2015 г.)

Заповед 536/12.10.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.10.2015 г.)

Заповед 535/12.10.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.10.2015 г.)

Заповед 534/12.10.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.10.2015 г.)

Заповед 529/12.10.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.10.2015 г.)

Заповед 528/12.10.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.10.2015 г.)

Заповед 527/12.10.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.10.2015 г.)

Заповед 526/07.10.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.10.2015 г.)

Заповед 525/07.10.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.10.2015 г.)

Заповед 521/28.09.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.09.2015 г.)

Заповед 520/28.09.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.09.2015 г.)

Заповед 517/28.09.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.09.2015 г.)

Заповед 515/28.09.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.09.2015 г.)

Заповед 506/28.09.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.09.2015 г.)

Заповед 504/28.09.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.09.2015 г.)

Заповед 501/28.09.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.09.2015 г.)

Заповед 500/28.09.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.09.2015 г.)

Заповед 494/28.09.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.09.2015 г.)

Заповед 493/28.09.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.09.2015 г.)

Заповед 492/28.09.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.09.2015 г.)

Заповед 491/28.09.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.09.2015 г.)

Заповед 477/10.09.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 10.09.2015 г.)

Заповед 475/10.09.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 10.09.2015 г.)

Заповед 473/28.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.09.2015 г.)

Заповед 472/28.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.09.2015 г.)

Заповед 471/28.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.08.2015 г.)

Заповед 470/28.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.08.2015 г.)

Заповед 469/28.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.08.2015 г.)

Заповед 467/28.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.08.2015 г.)

Заповед 466/28.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.08.2015 г.)

Заповед 464/28.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.08.2015 г.)

Заповед 463/28.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.08.2015 г.)

Заповед 459/28.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.08.2015 г.)

Заповед 456/28.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.08.2015 г.)

Заповед 454/28.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.08.2015 г.)

Заповед 451/28.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 28.08.2015 г.)

Заповед 442/27.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.08.2015 г.)

Заповед 429/11.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 11.08.2015 г.)

Заповед 413/05.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.08.2015 г.)

Заповед 409/05.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.08.2015 г.)

Заповед 408/05.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.08.2015 г.)

Заповед 407/03.08.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.08.2015 г.)

Заповед 391/27.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.07.2015 г.)

Заповед 381/27.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.07.2015 г.)

Заповед 380/27.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.07.2015 г.)

Заповед 379/27.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.07.2015 г.)

Заповед 378/27.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.07.2015 г.)

Заповед 377/27.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.07.2015 г.)

Заповед 376/27.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.07.2015 г.)

Заповед 375/27.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.07.2015 г.)

Заповед 374/27.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.07.2015 г.)

Заповед 373/27.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.07.2015 г.)

Заповед 372/27.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.07.2015 г.)

Заповед 370/27.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.07.2015 г.)

Заповед 369/24.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 24.07.2015 г.)

Заповед 368/24.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 24.07.2015 г.)

Заповед 361/24.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 24.07.2015 г.)

Заповед 360/24.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 24.07.2015 г.)

Заповед 358/24.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 24.07.2015 г.)

Заповед 357/24.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 24.07.2015 г.)

Заповед 353/24.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 24.07.2015 г.)

Заповед 334/24.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 24.07.2015 г.)

Заповед 328/07.07.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.07.2015 г.)

Заповед 317/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 316/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 315/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 314/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 313/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 312/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 311/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 310/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 309/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 308/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 307/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 306/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 305/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 304/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 303/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 300/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 301/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 299/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 298/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 294/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 293/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 292/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 291/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 290/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 289/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 288/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 287/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 277/19.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.06.2015 г.)

Заповед 262/02.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.06.2015 г.)

Заповед 261/02.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.06.2015 г.)

Заповед 260/02.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.06.2015 г.)

Заповед 259/02.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.06.2015 г.)

Заповед 257/02.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.06.2015 г.)

Заповед 256/02.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.06.2015 г.)

Заповед 255/02.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.06.2015 г.)

Заповед 254/02.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.06.2015 г.)

Заповед 253/02.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.06.2015 г.)

Заповед 251/02.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.06.2015 г.)

Заповед 249/02.06.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.06.2015 г.)

Заповед 247/22.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 22.05.2015 г.)

Заповед 231/19.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 19.05.2015 г.)

Заповед 227/19.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 19.05.2015 г.)

Заповед 224/18.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 18.05.2015 г.)

Заповед 218/05.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

Заповед 219/13.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 13.05.2015 г.)

(публикувано на 05.05.2015 г.)

Заповед 209/04.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.05.2015 г.)

Заповед 208/04.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.05.2015 г.)

Заповед 207/04.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.05.2015 г.)

Заповед 206/04.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.05.2015 г.)

Заповед 205/04.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.05.2015 г.)

Заповед 203/04.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.05.2015 г.)

Заповед 202/04.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.05.2015 г.)

Заповед 201/04.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.05.2015 г.)

Заповед 200/04.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.05.2015 г.)

Заповед 199/04.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.05.2015 г.)

Заповед 194/04.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.05.2015 г.)

Заповед 193/04.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.05.2015 г.)

Заповед 192/04.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.05.2015 г.)

Заповед 176/04.05.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.05.2015 г.)

Заповед 175/28.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 29.04.2015 г.)

Заповед 174/28.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 29.04.2015 г.)

Заповед 173/22.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 29.04.2015 г.)

Заповед 168/03.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 148/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 141/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 125/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 124/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 123/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 122/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 121/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 120/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 119/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 118/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 117/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 116/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 115/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 114/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 113/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 112/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 111/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 111/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 109/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 108/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 107/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 106/02.04.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.04.2015 г.)

Заповед 104/06.03.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 06.03.2015 г.)

Заповед 092/23.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 24.02.2015 г.)

Заповед 087/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 069/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 068/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 064/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 063/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 062/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 061/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 060/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 059/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 058/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 057/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 056/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 055/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 054/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 053/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 052/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 051/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 050/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 044/17.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.02.2015 г.)

Заповед 088/20.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.02.2015 г.)

Заповед 024/11.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 11.02.2015 г.)

Заповед 023/05.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.02.2015 г.)

Заповед 022/05.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.02.2015 г.)

Заповед 021/05.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.02.2015 г.)

Заповед 018/05.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.02.2015 г.)

Заповед 017/05.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.02.2015 г.)

Заповед 008/05.02.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.02.2015 г.)

Заповед 007/30.01.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.01.2015 г.)

Заповед 006/29.01.2015 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 29.01.2015 г.)

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: