Заповеди на Община Варна за изработване на ПУП - ПРЗ

Заповеди изработване на ПУП - ПРЗ

 

Заповед 562/14.12.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.12.2018 г.)

Заповед 511/12.12.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.12.2018 г.)

Заповед 510/12.12.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.12.2018 г.)

Заповед 509/12.12.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.12.2018 г.)

Заповед 508/12.12.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.12.2018 г.)

Заповед 507/12.12.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.12.2018 г.)

Заповед 505/12.12.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.12.2018 г.)

Заповед 504/12.12.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.12.2018 г.)

Заповед 502/12.12.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.12.2018 г.)

Заповед 501/12.12.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.12.2018 г.)

Заповед 500/12.12.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.12.2018 г.)

Заповед 461/23.11.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.12.2018 г.)

Заповед 456/06.11.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.12.2018 г.)

Заповед 455/06.11.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 06.11.2018 г.)

Заповед 454/06.11.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 06.11.2018 г.)

Заповед 453/06.11.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 06.11.2018 г.)

Заповед 445/05.11.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.11.2018 г.)

Заповед 443/05.11.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 05.11.2018 г.)

Заповед 431/24.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 24.10.2018 г.)

Заповед 430/24.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 24.10.2018 г.)

Заповед 420/17.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.10.2018 г.)

Заповед 418/17.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.10.2018 г.)

Заповед 417/17.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.10.2018 г.)

Заповед 416/17.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.10.2018 г.)

Заповед 415/17.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.10.2018 г.)

Заповед 414/17.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.10.2018 г.)

Заповед 413/17.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.10.2018 г.)

Заповед 412/17.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.10.2018 г.)

Заповед 411/17.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.10.2018 г.)

Заповед 410/17.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.10.2018 г.)

Заповед 409/17.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.10.2018 г.)

Заповед 408/17.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.10.2018 г.)

Заповед 407/17.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.10.2018 г.)

Заповед 406/17.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.10.2018 г.)

Заповед 401/12.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.10.2018 г.)

Заповед 388/08.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.10.2018 г.)

Заповед 387/08.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.10.2018 г.)

Заповед 386/08.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.10.2018 г.)

Заповед 386/08.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.10.2018 г.)

Заповед 384/08.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.10.2018 г.)

Заповед 383/08.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.10.2018 г.)

Заповед 382/08.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.10.2018 г.)

Заповед 381/08.10.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 08.10.2018 г.)

Заповед 375/25.09.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 25.09.2018 г.)

Заповед 362/25.09.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 25.09.2018 г.)

Заповед 357/25.09.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 25.09.2018 г.)

Заповед 338/27.08.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.08.2018 г.)

Заповед 337/27.08.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.08.2018 г.)

Заповед 335/27.08.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.08.2018 г.)

Заповед 333/27.08.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.08.2018 г.)

Заповед 332/27.08.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.08.2018 г.)

Заповед 331/27.08.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 27.08.2018 г.)

Заповед 325/17.08.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.08.2018 г.)

Заповед 324/17.08.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 17.08.2018 г.)

Заповед 315/16.08.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 16.08.2018 г.)

Заповед 314/16.08.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 16.08.2018 г.)

Заповед 313/16.08.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 16.08.2018 г.)

Заповед 311/26.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.07.2018 г.)

Заповед 310/26.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 26.07.2018 г.)

Заповед 292/23.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.07.2018 г.)

Заповед 290/23.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.07.2018 г.)

Заповед 289/23.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.07.2018 г.)

Заповед 288/23.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.07.2018 г.)

Заповед 287/23.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.07.2018 г.)

Заповед 286/23.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.07.2018 г.)

Заповед 285/23.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.07.2018 г.)

Заповед 284/23.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.07.2018 г.)

Заповед 282/23.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.07.2018 г.)

Заповед 280/23.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.07.2018 г.)

Заповед 277/23.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.07.2018 г.)

Заповед 275/23.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.07.2018 г.)

Заповед 274/23.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.07.2018 г.)

Заповед 271/23.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.07.2018 г.)

Заповед 270/23.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.07.2018 г.)

Заповед 269/23.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 23.07.2018 г.)

Заповед 267/04.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 04.07.2018 г.)

Заповед 265/04.07.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 04.07.2018 г.)

Заповед 253/25.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 25.06.2018 г.)

Заповед 252/25.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 25.06.2018 г.)

Заповед 251/25.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 25.06.2018 г.)

Заповед 250/25.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 25.06.2018 г.)

Заповед 246/20.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.06.2018 г.)

Заповед 245/20.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.06.2018 г.)

Заповед 244/20.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.06.2018 г.)

Заповед 243/20.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.06.2018 г.)

Заповед 242/20.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.06.2018 г.)

Заповед 234/15.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.06.2018 г.)

Заповед 233/15.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.06.2018 г.)

Заповед 228/15.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.06.2018 г.)

Заповед 227/15.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 15.06.2018 г.)

Заповед 223/07.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.06.2018 г.)

Заповед 222/07.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.06.2018 г.)

Заповед 221/07.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.06.2018 г.)

Заповед 220/07.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.06.2018 г.)

Заповед 219/07.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.06.2018 г.)

Заповед 218/07.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.06.2018 г.)

Заповед 217/07.06.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 07.06.2018 г.)

Заповед 209/21.05.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 21.05.2018 г.)

Заповед 208/21.05.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 21.05.2018 г.)

Заповед 207/21.05.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 21.05.2018 г.)

Заповед 206/21.05.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 21.05.2018 г.)

Заповед 205/21.05.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 11.05.2018 г.)

Заповед 197/11.05.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.05.2018 г.)

Заповед 189/03.05.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.05.2018 г.)

Заповед 188/03.05.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.05.2018 г.)

Заповед 187/03.05.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 03.05.2018 г.)

Заповед 180/30.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.04.2018 г.)

Заповед 179/30.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.04.2018 г.)

Заповед 178/30.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.04.2018 г.)

Заповед 177/30.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.04.2018 г.)

Заповед 176/30.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.04.2018 г.)

Заповед 175/30.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 30.04.2018 г.)

Заповед 172/26.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 26.04.2018 г.)

Заповед 171/26.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 26.04.2018 г.)

Заповед 170/26.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 26.04.2018 г.)

Заповед 161/26.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 26.04.2018 г.)

Заповед 154/20.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.04.2018 г.)

Заповед 153/20.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.04.2018 г.)

Заповед 152/20.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.04.2018 г.)

Заповед 151/20.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.04.2018 г.)

Заповед 150/20.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.04.2018 г.)

Заповед 149/20.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.04.2018 г.)

Заповед 144/20.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.04.2018 г.)

Заповед 141/20.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 20.04.2018 г.)

Заповед 138/12.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.04.2018 г.)

Заповед 137/12.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.04.2018 г.)

Заповед 136/12.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.04.2018 г.)

Заповед 135/12.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 12.04.2018 г.)

Заповед 130/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 129/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 128/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 127/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 126/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 125/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 124/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 123/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 122/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 121/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 120/02.04.2018 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.04.2018 г.)

Заповед 286/02.08.2017 г. на Главен Архитект на Община Варна

(публикувано на 02.08.2017 г.)

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: