Конкурси

С П И С Ъ К

на кандидатите в конкурса за длъжността
Главен инженер в дирекция „Устройство на територията”,
които СЕ ДОПУСКАТ  до практически изпит


Допускат се до конкурс следните кандидати:

1.    инж. ВАНЯ СТРОИМИРОВА СПАСОВА
2.    инж. ВАСИЛ КАНЕВ ПАВЛОВ   
3.    инж. ЗАПРИНА ИВАНОВА ВЕЛЧЕВА
   
   


Посочените кандидати трябва да се явят на 29 ноември 2017г. от 13:30 часа в административната сграда на район "Приморски" – заседателна зала – ІІІ-ти етаж за провеждане на практически изпит.

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: